معرفی ویزای اکسپرس انتری کانادا:

فایل ویزای اکسپرس انتری همان ویزای مهاجرتی PR اسکیل ورکر سابق می باشد که افراد به جهت شغل و تحصیلاتی که دارند و این مهم در NOC مهاجرتی آمده است به عنوان مهاجر و در نهایت یک شهروند در کشور کانادا پذیرفته می شوند . افراد و اشخاص متقاضی باید دارای پنج شرط مناسب تحصیلی ، شغلی ، زبان انگلیسی ، سن ، همراهان را داشته باشند تا مورد پذیرش و دعوت قرار گیرند که در بخش آینده جزئیات این پنج شرط به تفصیل بیان خواهد شد . از ویژگی های مهم این نوع ویزای مهاجرتی همانا مصاحبه نشدن متقاضی ، دیریافت دعوتنامه از فدرال و ایالت ، آماده بودن شغل متقاضی و از همه مهمتر زمان بری بسیار کم پروسه ویزای اکسپرس انتری که حداکثر ده ماه است ، می باشد.

همانطور که از اسم این نوع ویزا نیز مشخص است ورود فوری متقاضی مدنظر مقنن کانادا بوده است . البته لازم به ذکر است که در این پذیرش و صدور ویزا فی مابین ایالت ها تفاوت هایی وجود دارد چرا که برخی ایالتها راحت تر اقدام به جذب می نمایند . البته در سیستم پذیرش اکسپرس انتری نداشتن سوء سابقه ، مشکلات فیزیکی و پزشکی نیز طی استعلامات و آزمایشاتی مورد کند و کاش قرار می گیرد و در هر زمان ویزای متقاضی آماده به صدور گردید متقاضی می بایست با افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های کانادا مبلغی را برای خود و مبالغی را هم برای همراهان خود به حساب خود ارسال نمائید که شرح مفصل آن در بخش دیگر خواهد آمد.