کشورهای هدف کاریابی بین المللی در فاز اول کانادا-ژاپن –نروژ-قطر و نیوزیلند میباشد .هدف از انتخاب این کشورها بعنوان مقاصد کاریابی همانا پتانسیل بسیار بالای جذب نیروی کار این کشورها از متخصصین و کارجویان خارجی است .
رشته های شغلی که این کشورها در صدد جذب آنها جهت رفع نیازهای کوتاه مدت خود میباشند عبارتند از:مهندسین عمران-ساختمان-معدن-کشتی سازی-نفت –گاز گرایش خوردگی-مکانیک-کشاورزی –دامپروری –التترونیک-الکتریک-کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار-برنامه نویسی و صدها رشته دیگر میباشد.
جالب توجه خواهد بود که اگر در اینجا گفته شود که اکثر این کشورها دارای قوانین مصوب و ویژه جذب نیروی کار متخصص و ماهر خارجی میباشند که در پایان مقوله ویزای کار به اقامت کارجویان منتهی میگردد.
مقررات کار در این کشورهای اصولا با قوانین حمایتی بسیار پیشرفته ای در کلیه شاخه های حقوقی-بهداشتی-ورزشی و مزایای شغلی توام است بعنوان مثال در قانون جدید جذب نیروی کار خارجی مصوب 8 دسامبر 2018 توسط کشور ژاپن برای کارجویان خارجی به اندازه و میزان خود ژاپنی ها حقوق و مزایا و مقررات حمایتی در نظر گرفته شده است.