تاج محل

یکی از مناطقی که همه ما می دانیم که درهند قرار دارد و شاید بارها اسم این محل به گوشمان رسیده است تاج محل می باشد .این محل یکی از با شکوه ترین آرامگاه در تاج محل قرار دارد که مربوط به همسر ایرانی تبار پنجمین امپراتور گورکانی است که در تاج محل قرار داد.

نقشه گوگل

{"address":"4, Andheri - Kurla Rd, Mariyyman Nagar, Marol, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400059, India","lat":"19.111022700834997","lng":"72.87353602695316","zoom":"10","center_lat":"19.0759837","center_lng":"72.87765590000004"}