سنت پترزبورگ + مسکوبرگزار شده

 

 

دو گشت با مسکو :
گشت اول همراه ناهار (رستوران):
بازدید از کلیسای عیسی منجی _ بازدید از نمای بیرونی کاخ کرملین _ بازدید از مجموعه میدان سرخ و فروشگاه گوم و آمگاه لنین _ بازدید از سرباز گمنام و باغ الکساندر و ارتش جاویدان (یادبود پیروزی جنگ جهانی دوم ) _ بازدید از بام مسکو تپه وارابیف و پارک پیروزی خیابان زیبای آربات جدید.
 
گشت دوم :
بازدید از چند ایستگاه تاریخی و دیدنی مترو مسکو ( بازدید از چند ایستگاه مهم مسکو : مایکوفسکایا ، کروبوتکینسکایا ، النایا ، پراسپکت میرا ، کورسکایا ، رادیالنایا و … )و خیابان زیبای آربات قدیم.
 
یک گشت در سنت پترزبورگ همراه ناهار (رستوران ):
بازدید از خیبابان نوسکی _ بازدید از داخل کلیسای کازان _ بازدید از میدان کاخ و میدان اسحاق ونمای بیرونی کلیسای اسحاق و مجسمه نیکلای اول _ بازدید از لنگرگاه شهر سنت پترزبورگ و جزیره واسیلی _ بازدید از فروشگاه بزرگ صنایع دستی .
 
گشتهای آپشنال خارج از برنامه تور بوده و انتخاب و مبلغ آن جداگانه بعهده مسافر می باشد.